• „Vrtlarski kutak“ - kroz neposredno iskustvo dodira sa zemljom, sadnju, uzgajanje biljaka, promatranje njihovog rasta, djeca razvijaju sva svoja osjetila, psihomotorne vještine i spoznaje u najširem smislu riječi.
  • „Gong terapija“ - uz zvukove gonga, tibetanskih zdjela, ocean bubnja, školjki i ostalih instrumenta, ugodno se opuštamo. Najčešće se koristi i izraz „gong kupka“ radi učinka koji sviranje gonga ima na naše tijelo - kupamo se u zvukovima i vibracijama. Rezultat zvučne kupke su regeneracija našeg tijela i duha, osjećamo se kao da smo odspavali nekoliko sati, a vibraciju još dugo osjetimo u tijelu. Živimo u vremenu kada je stres u gotovo svim područjima našeg života, i kod kuće i na poslu, a užitak u vibracijama gonga je velik jer on jednostavno otplavljuje stres iz našeg tijela te ga vraća u ravnotežu.
  • „Mala keramička radionica“ - oblikujući predmete od keramike osnažujemo i razvijamo posebne vještine, „izoštravamo“ osjetila uz zadovoljstvo stvaranja konačnog proizvoda.
  • “Likovno - kreativne radionice” - odvijaju se koristeći različite materijale i tehnike s posebnim naglaskom na prigodnim temama (Jesenska kreativna radionica; Radionica za Svetog Nikolu, Božićna radionica i Uskrsna radionica) i izradom prigodnih ukrasa. 

 

IZVJEŠTAJ VANJSKE EVALUACIJE ZA 2016. GODINU

za projekt 

„Resocijalizacija ovisnika kroz pomagačke aktivnosti terapije jahanjem u rehabilitaciji djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom“ (Udruga „Jedni za druge“)

Evaluator: Sanja Jozić, mag.psych.

 

Opći cilj projekta „Resocijalizacija ovisnika kroz pomagačke aktivnosti terapije jahanjem u rehabilitaciji djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom“ Udruge "Jedni za druge" je unaprijediti kvalitetu resocijalizacijskog procesa bivših ovisnika o psihoaktivnim tvarima. Specifični ciljevi projekta su: 

- unaprijediti psihosocijalne, životne i profesionalne vještine bivših ovisnika o psihoaktivnim tvarima potrebne za održavanje apstinencije i konstruktivno uključivanje u društvenu zajednicu,

- izgraditi kvalitetnije obrasce provođenja slobodnog vremena kod bivših ovisnika kroz prirodnu integraciju, 

- senzibilizirati širu društvenu zajednicu za resocijalizacijske potrebe bivših ovisnika putem promotivnih aktivnosti.

Projektne aktivnosti uključile su 23 izravnih korisnika – bivših ovisnika o alkoholu i psihoaktivnim tvarima. 

Neizravne korisnike obuhvaćene projektnim aktivnostima čine: 

- 23 članova obitelji djece s teškoćama i osobama s invaliditetom i gore navedenih korisnika (roditelji, braća i sestre, partneri/ce, djeca) koji aktivno sudjeluju i pružaju podršku resocijalizaciji i rehabilitaciji korisnika 

- 25 volontera, uglavnom studenata ili stručnjaka pomagačkih struka

- 66 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama (tjelesnim i mentalnim) koji također čine članove udruge je sudjelovalo u terapiji jahanjem u okviru radno-okupacijskih aktivnosti bivših ovisnika, kreativnim radionicama i u aktivnostima prirodne integracije 

- Neizravne korisnike čine i četiri kažnjenika (od kojih je jedan bivši ovisnik) koji su upućeni u Udrugu preko Probacijskog sustava (Uprava za kazneno pravo)  na obavljanje društveno korisnog rada kroz aktivnosti Udruge. 

Pristup resocijalizaciji bivših ovisnika u ovom projektu najvećim dijelom se temelji na radnoj terapiji (kroz pomaganje u provođenju terapije jahanjem za osobe s invaliditetom, njezi konja i brizi za imanje), za što su korisnici i educirani. Osim ove skupine aktivnosti, korisnicima su ponuđene aktivnosti namijenjene unaprjeđenju psihosocijalnih vještina, prirodnoj integraciji (posjet kulturnim ustanovama, sportskim događajima i druženje u prirodi s članovima obitelji) i održavanju zapošljavanja. U izvođenje projekta je bila uključena i partnerska organizacija Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje „Sirius“ koja je provodila savjetovanje vezano uz profesionalno usmjeravanje i pomoć u usvajanju akademskih vještina bivših ovisnika. Ističe se sudjelovanje 25 volontera (od toga 8 novopridošlih u odnosu na ranije projekte udruge), za koje je organizirana edukacija o terapiji jahanjem i radu s bivšim ovisnicima te redovita grupna supervizija. 

METODE 

Glavne metode postupka evaluacije su uključivale uvid u relevantnu projektnu dokumentaciju, intervju s voditeljem projekta, izravnim i neizravnim korisnicima i volonterima te analizu internih evaluacija. Osim toga, evaluator je prisustvovao aktivnostima u ovom projektu (aktivnost „Konjem protiv horsa i promila“ u sklopu obilježavanja mjeseca borbe protiv ovisnosti). 

U projektnom prijedlogu su definirani kvantitativni i kvalitativni pokazatelji kojima je vođena evaluacija ishoda. Kvantitativni pokazatelji su uključivali: broj korisnika koji je održao primarnu apstinenciju bez recidiva tijekom jednogodišnjeg razdoblja trajanja projekta, broj korisnika koji je redovito sudjelovao u predviđenim aktivnostima i rezultate korisničke evaluacije pojedinih aktivnosti. Kvalitativni evaluacijski podaci su uključivali individualizirane periodičke izvještaje koje su izrađivali volonteri koji individualno prate korisnika, a koji se odnose na ispunjavanje individualnog plana resocijalizacije bivšeg ovisnika te njegove psihosocijalne, interpersonalne i intrapersonalne vještine. 

REZULTATI

Broj korisnika koji je održao primarnu apstinenciju

Od ukupno 13 novouključenih korisnika tijekom jednogodišnjeg perioda trajanja projekta (od kojih je uključena jedna korisnica imala problema s politoksikomanijom, troje korisnika je imalo problema s patološkim kockanjem, 1 s ovisnošću o internetu, 6 ih je imalo problema s alkoholnom ovisnošću, a 2 s opijatskom ovisnošću), dvoje korisnika (politoksikomanija i ovisnost o alkoholu) su nakon tromjesečnih dolazaka postali neredoviti te su isključeni iz daljnjeg programa. Jedan korisnik je nakon šestomjesečne apstinencije i redovitog sudjelovanja ušao u recidiv i imao poteškoća s ponovnim uspostavljanjem apstinencije, zbog čega je bio isključen iz programa te mu je preporučeno ponovno hospitalno liječenje. 

Sudjelovanje korisnika u pojedinim aktivnostima

Sudjelovanje u individualnom programu resocijalizacije i radnoj terapiji

Uvidom u dostupnu dokumentaciju vidljivo je da je individualni plan resocijalizacije praćen za svakog uključenog korisnika, uključujući njihov radno-profesionalni angažman, ali i psihosocijalne, interpersonalne i intrapersonalne vještine. Od početka projekta za 13 novih korisnika je ugovoren program resocijalizacije dok je 10 korisnika ostalo uključeno u aktivnosti programa resocijalizacije još od prošlog projektnog perioda. 

Osam novouključenih korisnika je uspješno završilo edukaciju za sudjelovanje u provođenju terapije jahanjem za osobe s invaliditetom. Ukupno 17 (8 novouključenih i 9 iz ranijih projektnih razdoblja) korisnika – bivših ovisnika je redovito sudjelovalo u radnoj terapiji kroz provođenje terapije jahanjem i aktivnostima održavanja imanja i njege konja svaki dan vikenda tijekom 2016. godine. Korisnici su sukladno svojim afinitetima mogli izabrati u koji oblik radno-terapijske aktivnosti će se uključiti, te je osim terapije jahanjem,  petero korisnika (od kojih troje novouključenih), bilo angažirano u provođenju kreativnih i likovnih radionica za djecu i mlade osobe s invaliditetom.

Unaprjeđenje psihosocijalnih vještina

U projektnom periodu provedeno je 8 psihoedukativno - iskustvenih radionica s ciljem osnaživanja samopouzdanja kod bivših ovisnika, jačanja njihovih komunikacijskih vještina i vještina rješavanja sukoba. Na radionicama je sudjelovalo ukupno 18 korisnika (od čega 8 novouključenih). Putem evaluacijskih listića, korisnici ocjenjuju s odličnim sve komponente provedenih radionica s najvišim ocjenama za pripremljenost izlagača i atmosferu na radionici. Kao razloge za uključivanjem u ovu aktivnost ističu:  želju za novim znanjima i iskustvima iz područja psihologije, želju da nauče o samokontroli, o osjećajima i da svoje iskustvo podijele s grupom, potrebu za emocionalnim osnaživanjem, upoznavanjem sebe i potrebu za pronalaskom psihološkog mira te kao pomoć u apstinenciji kroz uspostavljanje ravnoteže i samopouzdanja u daljnjem životu. 

Održavanje zaposlenosti, zapošljavanje i uključivanje u školovanje

Partnerska organizacija „Sirius“ je provela aktivnost profesionalnog usmjeravanja za dva korisnika projekta, a jedan je sudjelovao u pružanju podrške u akademskom napredovanju (pomoć u nastavku fakultetskog obrazovanja). U sklopu individualizirane podrške za traženje zaposlenja, osim pomoći i podrške korisnicima koji su ju tražili, Udruga je ostvarila suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kroz projekt „Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova. U okviru spomenute mjere zaposlen je jedan pomoćni radnik u Udruzi - kandidat iz ciljane skupine (bivši ovisnik). Na taj način, a u skladu s prošlogodišnjim preporukama vanjske evaluacije, Udruga je u projekt uključila suradnju s nadležnim tijelima kako bi se osiguralo korištenje mjera za poticanje zapošljavanja među ciljanom skupinom. 

Izgradnja kvalitetnijih obrazaca provođenja slobodnog vremena kroz prirodnu integraciju 

Projekt je uključivao i aktivnosti koje imaju za cilj kroz prirodnu integraciju izgraditi kod korisnika kvalitetnije obrasce provođenja slobodnog vremena i stvoriti zdrave socijalne odnose. U takvim aktivnostima, koja su uključivala zajednička druženja i posjete kulturnim ustanovama i sportskim događajima, sudjelovalo je 16 korisnika (od toga 6 uključenih ove godine). 

Osim navedenog, ukupno 30 korisnika (10 novouključenih korisnika i 20 korisnika iz prethodnih projektnih perioda) je s volonterima, članovima obitelji i članovima udruge sudjelovalo u prirodnoj integraciji kroz sudjelovanje na Danima obiteljskog druženja

Senzibilizacija šire društvene zajednice putem promotivnih aktivnosti

Tijekom mjeseca za borbu protiv ovisnosti i posebice kroz aktivnost „Konjem protiv horsa i promila“ tijek i rezultati projekta su prezentirani stručnoj i općoj javnosti. Udruga je prezentirala projektne aktivnosti, njihove rezultate i daljnje projektne planove na TV i radio stanicama u nizu navrata tijekom godine, putem web stranice Udruge, Facebooka i web portala, putem tiska, distribucijom promotivnog materijala i organizacijom Dana otvorenih vrata. Poseban doprinos senzibilizaciji šire društvene zajednice je i realizacija promotivnog spota Udruge koji je prikazivan tijekom mjeseca borbe protiv ovisnosti na šest televizijskih postaja. Osim toga, ističemo i realizaciju izložbe „Prihvati moju ruku“ („Take my hand“) u partnerstvu s Centrom za kulturu Trešnjevka na kojoj su izloženi radovi korisnika kao jedan od dva događaj kojim je udruga obilježila mjesec borbe protiv ovisnosti. 

Uključenost volontera

U projekt je uključeno ukupno 25 volontera, od kojih je 8 novouključenih u 2015. godini. Volonteri su sudjelovali u raznovrsnim aktivnostima udruge: u aktivnostima dogovaranja individualnih ciljeva i praćenje bivših ovisnika uz superviziju, u provođenju njihove radne terapije, u aktivnosti provođenja psihoeduktivnih radionica, u individualiziranoj podršci bivšim ovisnicima za traženje zaposlenja, te tijekom posjeta kulturnim ustanovama odnosno sportskim događajima. Također, sudjelovali su u promotivnim zbivanjima Udruge putem medija s ciljem senzibilizacije šire društvene zajednice za resocijalizacijske potrebe bivših ovisnika. 

Redovito su se održavale grupne supervizije te individualne supervizije po potrebi, što je ojačalo kapacitet volontera za kvalitetno i profesionalno provođenje projektnih aktivnosti. Neki od volontera sudjelovali su u edukaciji izvan Udruge, organiziranoj od strane drugih relevantnih organizacija civilnog društva. Iz intervjua s voditeljicom projekta saznaje se da je broj volontera stabilan s kontinuiranim priljevom novih, što je primjer dobre prakse i ujedno jaka strana ovog projekta.

Korisnička evaluacija aktivnosti

U završnoj korisničkoj evaluaciji sudjelovalo je 20 korisnika programa resocijalizacije. Rezultati ukazuju da su korisnici iznimno zadovoljni programom resocijalizacije i osobljem uključenim u njegovu realizaciju, ponuđenim aktivnostima i organizacijom rada. Ističu da im sudjelovanje u projektu najviše koristi kao pomoć u održavanju osjećaja vlastite vrijednosti, pomoć u izgradnji novih i zdravijih prijateljstava i u održavanju apstinencije. Činjenica da podjednako visoke ocjene dobivaju različite aktivnosti, govori o tome da  je ponuđen raznovrstan tip aktivnosti koje su prepoznate kao važne toj populaciji korisnika. Prema navodima samih korisnika, sve to doprinosi glavnom cilju projekta, odnosno kvaliteti resocijalizacijskog procesa i prevenciji recidiva.

Osim izravnih korisnika u evaluaciji su sudjelovali i roditelji djece korisnika rehabilitacijskog programa. Prije svega, oni ističu da se u aktivnosti Udruge uključuju s ciljem osiguravanja terapije i rehabilitacije za svoje dijete, ali i druženja i međusobne pomoći. Najveći broj djece je uključen u aktivnost terapije jahanjem, a nešto manje i u podjednakom broju, u ostale aktivnosti za djecu i mlade s teškoćama. Preko 90% roditelja navodi da svaki vikend sudjeluju u aktivnostima Udruge što govori i o kontinuitetu sudjelovanja korisnika. 

Na pitanje kako doživljavaju sudjelovanje bivših ovisnika u aktivnostima Udruge, roditelji djece s teškoćama odgovaraju da smatraju da je „ideja pozitivna“ jer je „dobra mogućnost za njih i za djecu“ i da im „to nije predstavljalo problem, dapače to je odličan način da se bivše ovisnike uključi u društveno koristan rad“. 100% roditelja opisuju svoja iskustva kao pozitivna po tom pitanju. Na isti način podržavaju i uključivanje kažnjenika kao pomagača u terapiji jahanjem. 

ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Možemo zaključiti da je učinkovitost aktivnosti u postizanju ciljeva projekta, a prema kvantitativnim i kvalitativnim indikatorima navedenim u projektnom planu, uspješna. Ponuđene su raznovrsne i sveobuhvatne aktivnosti s ciljem resocijalizacije bivših ovisnika te je isto rezultiralo zadovoljstvom korisnika i kontinuiranim sudjelovanjem u programu resocijalizacije (20 od ukupno 23 korisnika je kontinuirano sudjelovalo u projektnim aktivnostima). Korisnici se uključuju aktivnije i u većem broju nego što je to predviđeno projektnom prijavom, što govori o tome da su aktivnosti dobro osmišljene. Rezultati ukazuju na izuzetno nisku stopu recidivizma među osobama uključenim u program (jedan korisnik od ukupno 23 uključenih u projekt). Jake strane projekta su stalni i stabilan angažman uključenih osoba/stručnjaka i čvrsta mreža volontera koji sudjeluju u radu udruge te suradnja s udrugom „Jockey klub Hrvatske“, koja pruža resurse u pogledu osiguravanja prostora i konja potrebnih za provođenje terapije. Osim već uhodane suradnje s „Jockey klubom Hrvatske“, provedbom projektnih aktivnosti udruga „Jedni za druge“ ostvarila je suradnju s drugim organizacijama civilnog društva i/ili javnim ustanovama. Takva suradnja omogućila je kvalitetniju realizaciju projektnih aktivnosti i ciljeva. Prisutnost projekta i rada Udruge u medijima i lokalnoj zajednici, vrlo je raznolika i dotiče se različitih medijskih kanala, što podiže svijest među širom društvenom zajednicom o važnosti resocijalizacije za bivše ovisnike i čini rad Udruge prepoznatljivim. U planiranju budućih projekata predlaže se i dalje uključivati druge dionike - tijela, ustanove i organizacije koje bave resocijalizacijom bivših ovisnika s ciljem širenja rezultata projekta i primjera dobre prakse među stručnom javnosti. Osim toga, s obzirom na korisničku evaluaciju koja naglašava važnost i korisnost grupnih aktivnosti, preporuča se nastavak grupnih radionica i osmišljavanje aktivnosti u kojima sudjeluje više korisnika odjednom jer se taj rad pokazao terapijskim u smislu grupnog pružanja podrške.  

 

Zagreb, studeni 2016.

 

Programi Udruge su uglavnom fokusirani na aktivnosti rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te resocijalizacije rehabilitiranih ovisnika. Osnovna aktivnost je terapija jahanjem, no svake godine se program obogaćuje i širi dodatnim aktivnostima. Program Udruge je kontinuirano financiran sredstvima Grada Zagreba, Ministarstva socijalne politike i mladih te donacijama privatnog i poslovnog sektora. Opći cilj našeg projekta je promicanje inkluzije ranjivih skupina stanovništva putem uključivanja bivših ovisnika u pomagačke aktivnosti terapije jahanjem za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom. Smatramo da je naš projekt značajan zbog aktivnosti kojima Udruga zapravo nudi socijalne usluge svojim korisnicima i to na razini lokalne zajednice, ali i zbog inovativnosti jer u svoje aktivnosti neposrednim kontaktom uključuje dvije socijalno osjetljive i ranjive skupine korisnika (djecu s teškoćama u razvoju/osobe s invaliditetom i bivše ovisnike). Korisnike našeg programa društvo, mogli bismo reći, „tradicionalno“ i uobičajeno smatra isključivo „primateljima“ usluga zdravstvene i socijalne skrbi. Naš program nudi pristup na načelima inkluzije – svi naši korisnici su stavljeni u poziciju aktivnih sudionika projekta, dakle ne samo da primaju usluge u okviru aktivnosti Udruge, već ih i neposredno pružaju. Na taj način obje „ranjive“ skupine osnažujemo u cilju ostvarenja inkluzivnog pristupa.

 

U realizaciji našeg programa sudjeluju:

  • Sanja Maroević, prof. klinička psihologinja, psihoterapeut, Klinika za psihijatriju Vrapče, autorica projekta i izvoditeljica programa
  • Ena Ivezić, mag. psych, voditeljica volontera i izvoditeljica programa
  • Prim.dr.sc. Melita Uremović, specijalist fizikalne i rehabilitacijske medicine, supervizor
  • Doc.dr.sc. Ante Bagarić, specijalist psihijatar; Klinika za psihijatriju Vrapče, pročelnik Zavoda za liječenje ovisnosti, supervizor
  • Volonteri

U programu, je trenutno uključeno 58 djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, 20 apstinenata - bivših ovisnika o alkoholu i psihoaktivnim tvarima, kocki i internetu te 16 članova obitelji naših korisnika. Od siječnja 2012. godine Udruga „Jedni za druge” sklopila je s Ministarstvom pravosuđa - Upravom za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima Ugovor za izvršavanje rada za opće dobro (br. 11-05/12) prema kojem će osuđenicima (prednost dajemo bivšim ovisnicima), tj. osobama uključenim u probaciju, biti omogućeno da rad za opće dobro odrađuju u okviru Udruge „Jedni za druge” i projekta koji Udruga provodi. U rad i aktivnosti Udruge su uključeni i branitelji Domovinskog rata.

Većina aktivnosti se odvija na prostoru jahališta „Jockey klub Hrvatske“, na adresi Karlovačka cesta 80 K, Zagreb.

O svojim pozitivnim iskustvima i dosadašnjem radu, redovito izvještavamo u medijima i na našim web stranicama.

Reputation Management