Naš tim

Upoznajte naš tim

Ljude koji se stručno brinu


Sanja Maroević

Predsjednica Udruge "Jedni za druge", klinička je psihologinja, zaposlena u Klinici za psihijatriju Vrapče od 1991. godine. Većinu svojeg radnog staža provela je radeći u Zavodu za liječenje ovisnosti, a od 2008. godine je voditeljica Odjela za psihologiju Klinike za psihijatriju Vrapče ...SAZNAJ VIŠE ..


Goran Zaić

Završio je Visoku zdravstvenu školu u Zagrebu 2002. godine, radi kao fizikalni terapeut, te bi želio daljnje napredovanje u struci i stručno usavršavanje. Cijeli radni staž susreće se s djecom. Voli životinje, osobito pse i mačke, a u Udruzi «Jedni za druge» je član od 2013. godine ...SAZNAJ VIŠE ...


Ena Ivezić

Voditeljica volontera, izvođač različitih aktivnosti u Udruzi - diplomirala je psihologiju 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlena je u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan, Jankomir ... SAZNAJ VIŠE ..


Kristina Gogić

Članica je Udruge "Jedni za druge" od početka 2013. godine. Medicinska sestra i stručna prvostupnica (bacc.) radne terapije koju je diplomirala na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. U radu s ljudima i životinjama je predana te je to ispunja radošću ...SAZNAJ VIŠE ...


Tihana Tea Mušica

Magistra psihologije, diplomirala 2016. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Volonterkom Udruge „Jedni za druge“ postaje 2015. godine, nakon obavljanja studentske prakse na Zavodu za ovisnosti, KP Vrapče ... SAZNAJ VIŠE ...


Naš tim

Ovo je tim ljudi koji djeluje pod imenom 'Jedni za druge'

LOKACIJA AKTIVNOSTI

Jockey klub Hrvatske, Karlovačka cesta 80K

Telefon

+385 (0)98 31 62 31

Email

jednizadruge@gmail.com

Reputation Management