Udruga „Jedni za druge“ je osnovana u rujnu 2008. god, primarno s ciljem prevencije ovisnosti te psihosocijalne rehabilitacije i resocijalizacije istih, te djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, a također i s ciljem unapređenja mentalnog zdravlja i pružanja psihološke pomoći u najširem smislu, te poticanja osobnog rasta i razvoja, a u skladu s općim društvenim interesima. Udruga sukladno ciljevima djeluje na području preventivnog djelovanja, unapređenja i zaštiti zdravlja.

Djelatnosti Udruge se ostvaruju uz sudjelovanje ili nadzor stručnog djelatnika i sastoje se u sljedećem:

 • podrška članovima da što dulje apstiniraju od psihoaktivnih tvari, te pružanje psihološke pomoći i šire, ovisno o iskazanom interesu
 • provođenje programa resocijalizacije osoba s poremećajem poriva i ovisnika o psihoaktivnim tvarima te osobama s različitim psihičkim teškoćama
 • provođenje programa psihološke i socijalne rehabilitacije i resocijalizacije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
 • provođenje terapije jahanjem u svrhu rehabilitacije i resocijalizacije svojih članova
 • razvijanje principa samopomoći i međusobne pomoći članova i njihovih obitelji u cilju što duže apstinencije ili pružanja podrške u kriznim situacijama
 • provođenje što šire i stalne edukacije svih članova i njihovih obitelji s ciljem da se što više upoznaju s vlastitom bolešću, problemima i načinima njenog liječenja i rješavanja
 • pripremanje ovisnika, osoba s psihičkim teškoćama i članova njihovih obitelji za društvenu, radnu i drugu prilagodbu
 • stvaranje i stalno produbljivanje što ugodnije prijateljske atmosfere uz promociju zdravih načina života
 • poticanje kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti koje mogu olakšati i učvrstiti apstinenciju ovisnika i drugih članova te doprinijeti porastu interesa za sebe, svoju okolinu i svakodnevna zbivanja odnosno opće kvalitete življenja
 • rad na provođenju destigmatizacije ovisnika, osoba s psihičkim teškoćama i osoba s invaliditetom
 • održavanje radionica i predavanja u cilju poboljšavanja kvalitete života, te očuvanja i unapređenja psihološkog zdravlja na osobnoj i profesionalnoj razini
 • organiziranje radionica i predavanja u cilju osobnog rasta i razvoja
 • izdavačka djelatnost
 • suradnja s drugim Udrugama koje se baziraju na sličnim i srodnim djelatnostima

 

U UDRUZI VAS ČEKAJU:

Sanja Maroević, Ena Ivezić, Ileana Payne, Goran Zaić, Kristina Gogić i Maja Martinec Hollós

Reputation Management