Programi Udruge su uglavnom fokusirani na aktivnosti rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te resocijalizacije rehabilitiranih ovisnika. Osnovna aktivnost je terapija jahanjem, no svake godine se program obogaćuje i širi dodatnim aktivnostima. Program Udruge je kontinuirano financiran sredstvima Grada Zagreba, Ministarstva socijalne politike i mladih te donacijama privatnog i poslovnog sektora. Opći cilj našeg projekta je promicanje inkluzije ranjivih skupina stanovništva putem uključivanja bivših ovisnika u pomagačke aktivnosti terapije jahanjem za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom. Smatramo da je naš projekt značajan zbog aktivnosti kojima Udruga zapravo nudi socijalne usluge svojim korisnicima i to na razini lokalne zajednice, ali i zbog inovativnosti jer u svoje aktivnosti neposrednim kontaktom uključuje dvije socijalno osjetljive i ranjive skupine korisnika (djecu s teškoćama u razvoju/osobe s invaliditetom i bivše ovisnike). Korisnike našeg programa društvo, mogli bismo reći, „tradicionalno“ i uobičajeno smatra isključivo „primateljima“ usluga zdravstvene i socijalne skrbi. Naš program nudi pristup na načelima inkluzije – svi naši korisnici su stavljeni u poziciju aktivnih sudionika projekta, dakle ne samo da primaju usluge u okviru aktivnosti Udruge, već ih i neposredno pružaju. Na taj način obje „ranjive“ skupine osnažujemo u cilju ostvarenja inkluzivnog pristupa.

 

U realizaciji našeg programa sudjeluju:

  • Sanja Maroević, prof. klinička psihologinja, psihoterapeut, Klinika za psihijatriju Vrapče, autorica projekta i izvoditeljica programa
  • Ena Ivezić, mag. psych, voditeljica volontera i izvoditeljica programa
  • Prim.dr.sc. Melita Uremović, specijalist fizikalne i rehabilitacijske medicine, supervizor
  • Doc.dr.sc. Ante Bagarić, specijalist psihijatar; Klinika za psihijatriju Vrapče, pročelnik Zavoda za liječenje ovisnosti, supervizor
  • Volonteri

U programu, je trenutno uključeno 58 djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, 20 apstinenata - bivših ovisnika o alkoholu i psihoaktivnim tvarima, kocki i internetu te 16 članova obitelji naših korisnika. Od siječnja 2012. godine Udruga „Jedni za druge” sklopila je s Ministarstvom pravosuđa - Upravom za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima Ugovor za izvršavanje rada za opće dobro (br. 11-05/12) prema kojem će osuđenicima (prednost dajemo bivšim ovisnicima), tj. osobama uključenim u probaciju, biti omogućeno da rad za opće dobro odrađuju u okviru Udruge „Jedni za druge” i projekta koji Udruga provodi. U rad i aktivnosti Udruge su uključeni i branitelji Domovinskog rata.

Većina aktivnosti se odvija na prostoru jahališta „Jockey klub Hrvatske“, na adresi Karlovačka cesta 80 K, Zagreb.

O svojim pozitivnim iskustvima i dosadašnjem radu, redovito izvještavamo u medijima i na našim web stranicama.

Reputation Management