Što radimo

Konjem do višestrukih ciljeva za sve korisnike

Što želimo postići?
 • poboljšati motoričko funkcioniranje, koordinaciju pokreta, te sveopću tjelesnu pokretljivost djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
 • poboljšati socijalizaciju korisnika
 • utjecati na prihvaćanje vlastitih ograničenja u pokretljivosti
 • izgrađivanje pozitivnije slike o sebi i vlastitom tijelu
 • umanjiti i ukloniti osjećaj socijalne izoliranosti i manje vrijednosti kod svih naših korisnika
 • poboljšati motoričko, psihološko (emocionalno) i opće zdravstveno stanje
 • jačati samopouzdanje i samopoštovanje
 • povećavati interes za vlastiti život i okolni svijet
 • povećati strpljenje, kontrolu i (samo)disciplinu
 • učvršćivanje apstinencije kod bivših ovisnika te trajnije mijenjanje njihove kvalitete života
 • postepno mijenjanje dosadašnjih, nezdravih životnih stilova, zdravim životnim stilovima
 • suočavanje s problemima u životnom funkcioniranju na nov i kvalitetan način
storadimo1.jpg
storadimo2.jpg

S kim surađujemo

Udruga surađuje s:
 • Jockey klubom Hrvatske
 • Centrom za odgoj i obrazovanje Vinko Bek (djeca i mladi oštećenog vida),
 • Centrom za odgoj i obrazovanje Dubrava (školovanje i rehabilitacija djece s različitim oštećenjima),
 • Klinikom za psihijatriju Vrapče,
 • Oglednim klubom liječenih alkoholičara Klinike za psihijatriju Vrapče,
 • Poliklinikom Kocijan&Hercigonja,
 • Ministarstvom pravosuđa - Upravom za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima.
Predmetni projekt se uspješno, s uglavnom istim izvoditeljskim i stručno suradničkim timom, provodi u kontinuitetu od 2008. godine.
storadimo31.JPG

Trenutni korisnici naših usluga

Programom je trenutno obuhvaćeno:
 • 58 djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
 • 20 apstinenata - bivših ovisnika o alkoholu, psihoaktivnim tvarima, kocki i internetu,
 • 6 osoba uključenih u izvršavanje rada za opće dobro na slobodi,
 • 20 članova obitelji naših korisnika

U aktivnosti Udruge uključujemo:
 • djecu s Down syndromom,
 • djecu i mlade s cerebralnom paralizom i lakšom mentalnom retardacijom;
 • mlade te odrasle osobe s multiplom sklerozom;
 • osobe s različitim motoričkim teškoćama različite etiologije (npr. različita traumatska stanja nakon različitih ozljeda);
 • djecu s ADHD sindromom;
 • djecu s autizmom;
 • djecu s govornim teškoćama;
 • slijepe i slabovidne osobe;
 • gluhe i nagluhe osobe
 • osobe s lakšim psihičkim teškoćama,
 • bivše ovisnike (o psihoaktivnim tvarima; alkoholu, kocki i internetu)

U rad i aktivnosti Udruge su uključeni i branitelji Domovinskog rata.

Važno !!


Smatramo da je HITNOST uključivanja osoba s različitim motoričkim teškoćama (bez obzira na etiologiju) nužan, kako bi što prije iskoristili potencijale te osobe te i što ranije rehabilitirali oštećeno. Stoga naše potencijalne korisnike uključujemo u program ODMAH po dobivenoj potrebnoj medicinskoj dokumentaciji, koju su obvezni priložiti prilikom upisa u Udrugu. Još je jedna zakonitost izuzetno važna, a koju podržava naša udruga – to je KONTINUITET !


Potičemo i podržavamo volonterski rad, uključujemo članove obitelji korisnika  u naše aktivnosti !

Iskustva naših korisnika

Reputation Management