Novosti

Jeste li znali?

29.07.2016.

Pokreti konjskih sapi i zdjelice simuliraju ljudski hod, te potiču na isti način aktivnost mišića zdjelice i trupa jahača.

  • da hipoterapija znači liječenje uz pomoć konja (grč. hippos = konj, therapeia = liječenje). Pri tome se koriste prvenstveno fizičke osobitosti konja odn. osoba koja se postavlja na konja aktivno ne utječe na njegove kretnje, već se omogućava neometan prijenos ljuljajućih kretnji s leđa konja na osobu. Terapijski učinak se postiže prilagodbom čovjeka tim kretnjama konja u hodu.
  • da je terapijsko jahanje vrsta rehabilitacijskog programa osmišljenog kao pomoć osobama s tjelesnim invaliditetom odn, može se reći da je to vrsta prilagođenog sporta za osobe s invaliditetom.

Terapijsko jahanje, osim fizioterapijskog učinka razvija i emocionalne i socijalne vještine, ali i bilježi izvanredne rezultate kod djece koja su odgojno zapuštena, hiperaktivna te imaju emocionalne poteškoće i poremećaje u ponašanju, ili su bila zlostavljana.

Što se tiče psiholoških rezultata terapijskog jahanja, oni su sljedeći:

  • poboljšano samopouzdanje – nastaje zbog svladavanja aktivnosti koja je inače specifična za zdrave ljude, zatim zbog kontrole nad znatno većom i jačom životinjom;
  • povećani interes za vlastiti život i okolni svijet – uzbuđenje koje nastaje jahanjem stimulira pacijenta, dok druženje s drugim ljudima i promatranje svijeta s leđa konja povećava interes za vanjski svijet;
  • razvoj strpljenja, kontrole i discipline – svladavanje zadataka tijekom jahanja razvija strpljenje, dok je svladavanje zadataka nemoguće ukoliko ne postoji kontrola i samodisciplina;

Društvene prednosti terapijskog jahanja uključuju:

  • razvijanje prijateljstva – terapijsko jahanje se može provoditi u grupama gdje se često razvijaju prijateljstva između korisnika programa koji dijele ljubav prema konjima i iskustvu jahanja;
  • razvoj ljubavi i poštovanja prema životinjama – konji zahtijevaju mnogo brige i njege. Pacijenti koji prolaze kroz terapiju jahanjem zbližavaju se s konjima i nauče se brinuti o njima;
  • zadovoljstvo i stjecanje iskustava – jahanje je zabavno, uzbudljivo, a učenjem o njezi i brizi za konje stalno se stječu nova iskustva.
  • povećani interes za vlastiti život i okolni svijet – uzbuđenje koje nastaje jahanjem stimulira pacijenta, dok druženje s drugim ljudima i promatranje svijeta s leđa konja povećava interes za vanjski svijet;
  • razvoj strpljenja, kontrole i discipline – svladavanje zadataka tijekom jahanja razvija strpljenje, dok je svladavanje zadataka nemoguće ukoliko ne postoji kontrola i samodisciplina;